Lærerfrokost
19.01.2019
Intro-møde for sejlerskolens elever
24.04.2019
Standerhejsning - sæson 2019 starter
24.04.2019
Søsætning af både
27.04.2019
Fællestur for Kredsens sejlerskoler
16.08.2019