Gaffelriggerdag - kapsejlads for Kredsens skolebÄ
Tidspunkt
08.09.2019 kl. 08.00 - 08.09.2019 kl. 18.00
Sted
Klubhuset
Beskrivelse
Så er der gaffelriggerdag - en kapsejllads for gaffelriggere og alle andre bådtyper i Svanemøllekredsen
Kvindelig Sejlklub