SejlSikkert

Trygfonden og Søsportens Sikkerhedsråd har siden 2016 kørt kampagnen "Sejlsikkert" med det formål at øge sikkerheden på havet og dermed forebygge alvorlige ulykker og tab af liv.

 
Kvindelig Sejlklub deltager i SejlSikkert-kampagnen

Kampagnen retter sig især mod sejlere og fiskere og sætter fokus på 5 Sejlråd:

  1. Lær at sejle
  2. Hold dit grej i orden
  3. Planlæg din tur
  4. Hold en livline til land (VHF, lyd- og lyssignaler, mobiltelefon m.m.)
  5. Brug vesten

Kampagnen i 2017 fortsætter – Fokus på redningsvesten

I år sætter kampagnen særlig fokus på, at sejlere og fiskere skal blive mere flittige til at tage en vest på, når de står til søs. Undersøgelser viser, at kun ca. 55% har en redningsvest på, når de sejler ud!

I år vil du sikkert forskellige steder møde særligt mange slogans og opfordringer, der gør opmærksom på ”Brug vesten”.

Hvilken vest kan du bruge – hvornår?

Det er for mange en personlig sag, hvilken slags vest, der foretrækkes. Det afhænger også af formålet med sejladsen: Skolesejlads i Svanemøllebugten, ud på åbent hav, natsejlads osv.

Alle veste kan holde dig flydende. Men kun én kan sikre, at en bevidstløs persons hoved – og luftveje – holdes over vandet: Den selvoppustelige. Det er til gengæld den, som kræver mest opmærksomhed på vedligeholdelse og tjek, at det automatiske system virker.

Alle typer veste kan fås med skridtrem, som sikrer, at vesten holdes ordentlig på plads, når du ligger i vandet. Veste til børn skal være med skridtrem, fordi børn nemmere kan glide ud af vesten i vandet, hvis der ikke er en skridtrem.

I KvS’s skolebåde sørger klubben for, at der er en svømmevest til hver person ombord. Hvis du ønsker at bruge din egen vest, er du selvfølgelig velkommen til det. Bemærk, at klubben har investeret i et lille antal redningsveste med krave til brug på klubbens natsejladskurser.

I disse videoer får du en fin information om, hvad de forskellige typer veste kan, og hvordan du nemt kan tjekke, at de er i orden:

Søsportens Sikkerhedsråd

Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside kan du downloade alle de pjecer, der er udgivet. Det er pjecer, som KvS’s elever på sejlerskolen skal kende indholdet af.


Lidt statistik

Søsportens Sikkerhedsråd laver statistik over drukneulykker og andre ulykker i forbindelse med fritidssejlads og fiskeri. I årene 2009-2015 omkom 14 personer, som bar vest, 65 personer, som blev fundet uden vest, og 17 personer druknede i havnen (typisk folk der ser til deres båd i en mennesketom havn om vinteren, og fx glider på en glat bro eller båd).
I 2016 kom antal druknede sejlere ned på 1. Men 2017 (indtil 21. august) er et sort år: 11 druknede sejlere ! (hvoraf 4 i havn). Alle druknede blev fundet uden vest!

Så Trygfonden og Søsportens Sikkerhedsråds kampagne for at nedbringe de tragiske hændelser giver god mening.

KvS’s sikkerhedsambassadør

Bente Michelsen har meldt sig som ambassadør for kampagnen og har allerede – sammen med SKK’s sikkerhedsambassadør Grete Ørskov – afholdt to søsikkerhedsarrangementer: Et med hovedemnet afprøvning af nødraketter og et med hovedemnet redningsveste.

Der er over 250 sikkerhedsambassadører tilknyttet kampagnen over hele landet.

Billeder fra KvS

Følg os på facebook