Sejlerskolen

På Kvindelig Sejlklubs sejlerskole lærer du at sejle en sejlbåd i trygge rammer. Når du har gennemgået alle kurser og den nødvendige træning, får du klubbens førerbevis, som inkluderer Søfartsstyrelsens blå duelighedsbevis. De er herefter fuldt ud i stand til at håndtere en sejlbåd på forsvarlig vis under alle vind- og vejrforhold og sejladsmæssige betingelser.

 

Generelt om sejlerskolen

På sejlerskolens sommerskole sætter skoleudvalget eleverne sammen på hold, så vidt muligt efter elevernes egne ønsker om ugedag, båd, lærer og hvem de gerne vil sejle sammen med. Tilmelding til sejlerskolen sker i januar/februar.

Sejlsæsonen starter omkring 1. maj og slutter, når vi holder førerprøve i slutningen af september. I juli måned holder sejlerskolen ferie, og bådene bruges til feriesejlads. Det bliver til omkring seksten sejlaftener i løbet af sæsonen.

Kvindelig Sejlklubs sejlerskole er certificeret af Dansk Sejlunion. Det betyder, at vi opfylder en række krav til vores undervisning af eleverne, uddannelse af instruktører, sikkerhed og vedligeholdelse af bådene, samt at vi har udarbejdet en handlingsplan for medlemmernes fortsatte tilknytning til klubben efter gennemgået sejleruddannelse.  
 

Mange muligheder

Vi opfordrer eleverne til at deltage i de forskellige sejlture, som klubben arrangerer i løbet af sæsonen. Det kan være en weekendtur, eventyrsejlads, fællestur med de andre sejlerskoler i Svanemøllekredsen eller lignende. Hold øje med kalenderen, der mange tilbud i løbet af sommeren. Det er en helt anderledes oplevelse at være med på en tur af kortere eller længere varighed end at sejle skoleaften i "kravlegården" i Svanemøllebugten, og man lærer tingene på en helt anden måde. 
 

Årshjul


Prøven i praktisk sejlads

Vores prøver i praktisk sejlads bliver overvåget af en censor, som er bemyndiget af Søfartstyrelsen. Det foregår én gang om året i slutningen af september. Når du har bestået denne prøve og det teoretiske navigationskursus, får du Søfartstyrelsens "Bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere". Navigationskurset kan tages i en af vores naboklubber eller på en af aftenskolerne. Læs mere under Teoretisk Navigation
 

Førerbevis er nødvendigt

For at leje klubbådene og sejle med dem som ansvarlig fører kræves det, at du er aktivt medlem og har KvS førerbevis - altså har gennemgået KvS's sejleruddannelse - eller har førerbevis fra en af de klubber, vi samarbejder med i Svanemøllekredsen. Er du i tvivl, så kontakt skoleudvalget.

Som fører af klubbådene skal du kende og overholde "Reglement og sikkerhedspolitik for sejlads med klubbens både", som findes her

KvS fører

For at få KvS's førerbevis har vi krav om lidt flere kurser, du skal tage udover Søfartstyrelsens duelighedsbevis. Download Kvindelig Sejlklubs Elevpolitik, hvor du kan læse mere om kravene til Kvindelig Sejlklubs førerbevis. 
 

Tilmelding

Læs mere om hvordan du tilmelder dig sejlerskolens kursus i praktisk sejlads her
 

Billeder fra KvS

Følg os på facebook