Praktisk sejlads 

Undervisningen i praktisk sejlads foregår i Kvindelig Sejlklubs fire skolebåde. Eleverne sejler én aften om ugen på hold med fire elever og en instruktør. Sejlsæsonen har cirka 16 sejlaftener fra 1. maj til 1. oktober.

 
Vores sejlerskolehold træner alt det, der skal til for, at eleverne kan blive gode til at håndtere en sejlbåd på sikker måde under alle forhold. Samtidig har  alle en skæg og hyggelig aften, uanset vejret. Hvis det er rigtigt dårligt vejr, sejler vi kun ud, hvis eleverne har lært så meget, at læreren føler, de kan magte det hårde vejr. Ellers er der ting, vi kan øve os i på landjorden. Du kan sjældent regne med at være hjemme før sent på aftenen.

Der er mange ting, du skal lære. Men i begyndelsen får du snart fat i de mest elementære ting. Derfor bliver det hurtigt sjovt at være på sejlerskole. Det, der tager tid, er at få de forskellige manøvrer og de maritime og sikkerhedsmæssige ting indøvet, at få dem ind på rygmarven, få overblikket og opøve en hurtig reaktion overfor nye situationer, som hele tiden opstår, når du sejler. Vind og vejr er næsten aldrig "som sidste gang".

Det er det, der gør det så fascinerende, men også udfordrende at sejle. Det bliver aldrig kedeligt, hvis du først er blevet fanget af det. Så kan du ikke lade være med at leve med i, hvad der foregår. Da forudsætningerne hele tiden ændrer sig, skal du regne med, at det tager tid at blive dus med båd, vind og vejr. Derfor, hvis du er nybegynder, kan det godt tage tre år, før du bliver så god til at sejle, at vi kan indstille dig til prøven i praktisk sejlads.

Klubben arrangerer i løbet af sæsonen flere ture og andre sejladsaktiviteter, som eleverne kan deltage i, både for at få trænet færdigheder, anløb af fremmed havn osv., og ikke mindst for hyggeligt socialt samvær med andre (og mere rutinerede) klubmedlemmer. 
 
Alle elever på sejlerskolen får online adgang til Kvindelig Sejlklubs elevhåndbog, som beskriver alt, hvad der er vigtigt at vide for at kunne blive en habil sejler.
 

Skoleplan

Information kommer.
 

Natsejlads

Et af kravene for at få KvS Førerbevis er, at eleven har deltaget i en natsejlads. En forudsætning for at deltage i natsejlads er, at eleven har taget navigationskursus. Der kan søges dispensation fra denne regel, hvis eleven kan dokumentere eller sandsynliggøre, at hun har rimelig erfaring/kendskab til farvandsafmærkninger og i at navigere. Dispensation skal søges hos bestyrelsen.
 
Gennemførelse af natsejlads, der opfylder kravet til KvS’s Førerbevis, skal ske ved:

• at eleven aktivt deltager i at lægge kurser, observere og bestemme fyr, bøjer og anden skibstrafik, der passeres
• at eleven deltager aktivt i mindst 3 timer
• at båden føres af en KvS-instruktør eller KvS-fører

Sejladser, der er godkendt til dette formål, er:

• KvS' kursus i natsejlads
• SKKs natsejlads
• Sejlerskolerne i Svanemøllekredsens fællestur
24-timers sejlads i Øresund
• Sjælland Rundt

KvS' kursus i natsejlads er for elever på sejlerskolen, men er også åbent for førere.
 
 
 
 

Billeder fra KvS

Følg os på facebook