Kapsejlads 

Kvindelig sejlklub deltager jævnligt i forskellige kapsejladser. Har du egen båd, deltager du selvfølgelig i de kapsejladser, der passer dig. Hvis du mangler gaster, kan du prøve at efterlyse en gast på KvS’s Facebook side.

 

KvS medlemmer, der ikke har egen båd, kan altid låne en klubbåd til kapsejlads. Det eneste krav fra klubben er, at føreren er aktivt medlem af Kvindelig Sejlklub og har klubbens førerbevis. Går sejladsen uden for Øresund, er det desuden et krav, at førerbeviset er mindst 3 år gammelt, eller KvS-føreren er yachtskipper minimum af 3. grad.

Stævne-oversigt

På siderne her finder du en lille omtale af de kapsejladser, som vores naboklubber arrangerer, og som KvS medlemmer typisk har deltaget i. Følg med i kalenderen, hvor flere kapsejladser af interesse for Øresunds-sejlere er plottet ind. På Dansk Sejlunions hjemmeside kan du finde en samlet landsdækkende oversigt over kapsejladser henover sæsonen. Listen bliver ajourført efterhånden, som de arrangerende klubber indberetter deres arrangementer.

Målerbrev

Når du tilmelder en båd til kapsejlads, skal du tjekke, at bådens målerbrev er fornyet og gyldigt. Det gør du på websejler.dk hvor du kan søge båden frem i databasen.

Det er normalt ikke længere nødvendigt at sende målerbrev til en kapsejladsarrangør. Dansk Sejlunion registrerer alle målte både i websejler.dk. Kapsejladsarrangøren kan tjekke målerbrevets gyldighed i databasen.

Når du tilmelder dig en kapsejlads, skal du normalt oplyse bådens certifikat nr. (som står på målerbrevet og i databasen) og evt. andre mål.

Klubbådenes målerbreve

Spækhuggerne, Hajo og Thalassa, og Accent 26'en, Amfitrite, er målt til kapsejlads.

Vores kasserer sørger for, at målerbrevene til klubbådene bliver fornyet, når det skal ske.

Folkebåden, Pi, er ikke målt til kapsejlads, da den ikke opfylder klassereglerne.

Onsdagsmatcher

Svanemøllekredsens klubber arrangerer i fællesskab kapsejlads hver onsdag aften. Det er en af de aftenmatcher i landet, der har flest deltagende både. De klubber, som sammen står for hele arrangementet, er Frem, KAS og Sundet i Svanemøllehavnen og Sejlklubben København i Kalkbrænderihavnen.

Alle medlemmer af Svanemøllekredsens klubber kan deltage klubbåde eller private både.

KvS’s kapsejladshold deltager primært på onsdagsmatchernes "op-ned bane" for spækhuggere, H-både og ynglinge.

For at deltage i KvS kapsejladshold i klubbåd skal du have Kvindelig Sejlklubs førerbevis og have gennemgået vores spilerkursus.

Onsdagsmatchsæsonen sættes typisk i gang med et introduktionsmøde i slutning af april.

Resultatlisterne af hver enkelt Onsdagsmatch bliver offentliggjort hver fredag. Listerne kan du se på Svanemøllekredsens hjemmeside. Her finder du også resultaterne fra tidligere år og information om igangværende og kommende sejladser. 

Se Henrik Poulsens billeder på YouTube fra onsdagsmatchen 5.5.2010

Tirsdags kapsejlads uden målebrev

Svanemøllekredsens ”Tirsdagssejladser” er noget helt nyt og primært et tilbud til de mange sejlere med kølbåde uden gyldigt målerbrev, som ikke plejer at sejle kapsejlads, men har lyst til at prøve.

Der sejles efter søvejsreglerne på en kort bane (Ca. 3 sm). En kammeratlig dyst på vandet med start efter ”omvendt handicap”, så første båd i mål vinder.

Efter sejladsen er der hyggeligt samvær i klubhuset/på grillpladsen, Sundkrogskaj 19, hvor den medbragte mad og drikkevarer indtages samtidig med, at de aktuelle sørøverhistorier udveksles.

Der sejles samtlige tirsdage i maj, juni, august og september måned. Det er gratis at deltage.

Tilmelding på SKK's hjemmesideSe sejladsbestemmelserne.

DM Spækhugger

Danmarksmesterskabet i spækhugger er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor bådene samles fra hele landet. Det er en blandet flok af sejlere, hvor nogle er nye i både klassen og sejlsport generelt, og andre er erfarne sejlere.

KvS medlem Hanne Skovbjerg har hjemtaget DM-pokalen ikke mindre en 5 gange med sin egen spækhugger og besætning.

Andre KvS'ere har deltaget i en af klubbådene - ikke med en forventning om at blande sig i toppen, men de har klaret sig pænt og beretter om nogle sjove og spændende stævner. Spækhuggerklubben gør meget ud af sammen med den arrangerende klub at lave et stævne, hvor der er meget fokus på det sociale.

spækhuggerklubbens hjemmeside kan du hente indbydelsen med sejladsbestemmelser og info om pris, program og hvordan du tilmelder en båd.

SKK 2-Star

SKK's 2-Star kapsejlads er en distancesejlads på 10-20 sømil med start i Svanemøllebugten. Det er en særlig kapsejladsform, hvor kun to personer må være ombord.

Sejladsen er åben for alle både med et lystal.
3 el. flere både af samme type får eget løb.

Hent program og tilmelding på SKK's hjemmeside.

24-timers sejlads

Der arrangeres to gange om året (juni og september) 24-timers sejlads i Øresund.

Det er en sjov og spændende tur, hvor man sejler fra kl. 15 lørdag til kl. 15 søndag. Formålet er at træne navigation, blandt andet i mørke. Det drejer sig om at sejle flest mulige sømil i løbet af døgnet.

Det gælder således om at læse vejrmeldingerne rigtigt og planlægge sejladsen, så man ikke kommer til at krydse for meget. Det er på forhånd bestemt, hvilke sømærker og fyr der må bruges som punkter på ruten, og blandt andet at man max. må runde et mærke 2 gange. Der føres logbogsblad, som skal afleveres efter sejladsen. Dommerkomitéen finder herved frem til vinderne af sejladsen.

Alle sejlere kan deltage. KvS'ere fx i klubbåd. Hver båd tilmelder sig direkte til 24-timers udvalget.

24-timers udvalgets hjemmeside kan du tilmelde dig og hente sejladsbestemmelser, liste over punktdefinitioner og hvordan mærkerne skal rundes, distancetabel samt oversigtskort. 

Hven rundt ved nat

Kapsejladsen "Hven rundt ved nat" arrangeres af Sejklubben København hvert år sidst i september. Start og mål er i Svanemøllebugten.

Du kan finde tilmeldingsblanket og sejladsbestemmelser på Sejlklubben Københavns hjemmeside.

Sjælland Rundt

Den legendariske kapsejlads rundt om Sjælland rummer alle elementer af at sejle. Det er utroligt lærerigt, både når det gælder at navigere, håndtere båden, udnytte vejret og sejle bedst og hurtigst muligt, og ikke mindst for holdet at fungere sammen på lille plads under de betingelser, de nu engang har.

Helsingør Sejlklub har i alle årene stået for Sjælland Rundt. Der er ikke længere så mange sejlere, der tager sig tid til at deltage som i de store dage i 1980'erne. Men Helsingør Sejlklub holder ud og stiller stadig op med arrangementet. I 2012 nåede de lavpunktet: 8 deltagere. Men interessen for at sejle Sjælland Rundt er nu stigende. I 2015 var der 100 deltagere.

Se mere om sejladsbestemmelser og tilmelding på sjaellandrundt.dk.

I 2015 deltog Hajo som 1 af 4 spækhuggere.
Starten gik torsdag den 25. juni kl. 18.00. Efter 59 timer kom Hajo i mål som den første spækhugger, der fuldførte.

http://www.kvindelig-sejlklub.dk/~/media/Foundry/Sites/kvindelig-sejlklub/2015_fotos/hajo%20i%20maal_300px.ashx

http://www.kvindelig-sejlklub.dk/~/media/Foundry/Sites/kvindelig-sejlklub/2015_fotos/taet%20navigation%20i%20boegestroemmen_300px.ashx

Stelton Cup

Stelton Cup er den største distance/bane kapsejlads i Øresund med godt over 100 deltagende både.

Stævnet arrangeres af Vedbæk Sejlklub og foregår altid den første søndag i oktober.

Det er en perfekt afslutning på årets sejlsæson. Ofte byder sejladsen på gode udfordringer med en frisk vind. KvS besætninger sejler typisk båden til Vedbæk dagen før, overnatter i båden eller tage op til Vedbæk søndag morgen for at gøre klar til start kl. 10.

Se mere på Vedbæk Sejlklubs hjemmeside.


Billeder fra KvS

Følg os på facebook