Praktisk sejlads 

Undervisningen i praktisk sejlads foregår i Kvindelig Sejlklubs fire skolebåde. Eleverne sejler én aften om ugen på hold med fire elever og en instruktør. Sejlsæsonen har cirka 16 sejlaftener fra 1. maj til 1. oktober.

 
På sejlerskolen undervises du i at håndtere en sejlbåd sikkert under alle vind -og vejrforhold.

Vi tager udgangspunkt i KvS elevhåndbog, som beskriver alt, hvad der er vigtigt at vide for at blive en habil og ansvarsfuld sejler og i løbet af de 2 sejlsæsoner gennemgår vi elevhåndbogen. Vægten er lagt på praktisk sejlads med elementer af teori, navigation og søsikkerhed:
• at blive fortrolig med maritime kommandoer
• at sætte og bjærge sejl
• at lave havnemanøvre
• at lave mand over bord øvelser
• at kende vigeregler oa.
 
Da forudsætningerne hele tiden ændrer sig, skal du regne med, at det tager tid at blive dus med båd, vind og vejr. Det kan tage mere end 2 år på sejlerskolen, før du bliver rutineret nok til at blive indstillet til den praktiske prøve.

Alle elever på sejlerskolen får online adgang til Kvindelig Sejlklubs elevhåndbog og sæsonens skoleplan sendes inden sæsonstart direkte til elever, suppleanter og instruktører.
KvS Elevhåndbog kan findes her.
KvS Elevpolitik kan findes her.
 

Sejlads i mørke

Et af kravene for at få KvS Førerbevis er, at du har deltaget i en sejlads i mørke og her er der flere muligheder, da både KvS og Svanemøllekredsen tilbyder mørkesejlads. Du skal have bestået teoretisk navigation før du kan deltage i denne sejlads.

Indhold af sejlads i mørke på KvS kursus:
• gennemgang af sikkerhed
• planlægning af sejlads ved brug af søkort
• observere og udpege fyr, bøjer og anden skibstrafik, der passeres
 
Sejladser, der er godkendt til dette formål, er:
• KvS' kursus i natsejlads
• SKKs natsejlads
• Sejlerskolerne i Svanemøllekredsens fællestur
24-timers sejlads i Øresund
• Sjælland Rundt
 
KvS' kursus i natsejlads er for elever på sejlerskolen, men er også åbent for førere.
 
 
 
 

Billeder fra KvS

Følg os på facebook