Bestyrelsen
Rikke Søndergaard
Præsentation
Rikke er sejlklubbens forkvinde. Hendes bådliv startede med en tur over Atlanten som kickstartede interessen for sejladsen og bådlivet. Nu arbejdes der på at få teknikken fintunet og få mange flere sejladser under vesten. Rikke ønsker med sit formandskab at gøre sejlerlivet langt mere tilgængeligt for helt nye bådmennesker, så endnu flere kan finde samme glæde ved livet til søs.
Se hele beskrivelsen
Mette Moeslund
Præsentation
Mette er næstformand i KvS, og har været en del af bestyrelsen siden 2011. Mette underviser i sejlads en gang om ugen og tovværk om vinteren, og resten af ugens dage i sommer sæsonen bruges på kapsejlads. Mette har været medlem siden 2008 og har sin egen båd.
Se hele beskrivelsen
Birgitte Rømer Sørensen
Præsentation

Birgitte er klubbens kasserer. Hun har sejlet i mange år på forskellige både i Danmark og i Middelhavet. I 2019 meldte hun sig ind i KvS og købte senere sin egen båd, en Becker 27, der bruges til weekendture og sommertogter.  Birgitte mener, at en sejlklub for kvinder har stor betydning for, at kvinder kan begynde sejlerlivet på en god måde.

Se hele beskrivelsen
Anna Katrine Øgaard
Præsentation
AK er bestyrelsesmedlem og sektretær og blev en del af KvS, da hun meldte sig ind i 2019 efter at have taget et duelighedsbevis med familien. Hun sejler på sejlerskolen om mandagen på Hajo og har sammen med forkvinde Rikke derudover en Albin Vega 27 fod som hun bruger en del kræfter på. AK er bådchef på Hajo. 
Se hele beskrivelsen
Cecilie Pedersen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Suppleanter
Beate Leitner
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Lotte Randeris Kristensen
Præsentation
Lotte er suppleant til bestyrelsen. Udover motorbådssejlads i Grønland, var hendes båderfaring før KvS meget begrænset - faktisk havde hun indtil sin første skolesejlads i Kvs i 2019 aldrig sat sine ben på et sejlskib. Hun er dog hurtigt blevet bidt af det og overvejer nu om et bådindkøb ligger i kortene som det næste. Lotte sejler på sejlerskolen om torsdagen på Hajo, og har i tidligere sæsoner haft fornøjelsen af Amfi.
Se hele beskrivelsen

Billeder fra KvS

Følg os på facebook