Eventoversigt

Interesse for: Sejlerskole 2023

Antal tilmeldte: 16 Pris: 0,- Lokation:
Sundkrogskaj 19
2100 København Ø
Dato:
01-01-2023 16:30
01-03-2023 22:00
Sidste frist for tilmelding:
01-03-2023
Beskrivelse

Her kan du angive, om du ønsker at komme på årets sejlerskole. Optages du, vil du blive tilbudt en fast plads per mail. Beløbet opkræves først, når du accepterer tilbudet. Det koster altså ikke noget at tilmelde sig ventelisten. 

Pris helsæson: kr. 1.100 for 16 undervisningsgange.
Der sejles én gang om ugen gennem maj-juni og august-september. Sejlerskolen har sommerferielukket i juli måned.

2. års elever har fortrinsret og derefter tildeles pladser efter anciennitet. Der tages så vidt muligt hensyn til tidligere hold, der ønsker at fortsætte sammen. Får du ikke tilbudt en fast plads, kan du blive tilbudt en suppleantplads, hvor du kan overtage en plads for én undervisningsgang, såfremt en af de faste elever melder afbud. Her betales kr. 70,- pr undervisning. Suppleantbilletten købes i shoppen på hjemmesiden og betales inden sejladsen. 

Inden sejlerskolen starter, er der et informationsmøde, hvor du møder de andre elever og instruktører. 

Første sejlaften er mandag den 1. maj
Duelighedsprøve/førerprøve er lørdag den: 23. september (24. september hvis prøven ikke kan gennemføres d. 23.) 

Vi glæder os til at sejle med dig!

 

Instruktøroversigt Hajo Thalassa Galathea
Tirsdag

Nina Baron/

Lene Fenger

Mette moeslund

 

Torsdag

Mette Carter  

Lene Hammer/

Tina Ammundsen/

Eva Hollænder

 

 

 

Tovværkskursus

Antal tilmeldte: 2/30 Pris: 375,- Lokation:
Sundkrogskaj 19
2100 København Ø
Dato:
07-02-2023 19:00 - 23:00
Sidste frist for tilmelding:
01-02-2023
Beskrivelse

Der bliver undervist i de gængse knob og stik, der anvendes ombord på en båd og til fortøjninger, samt i hvordan tovender kan takles og splejses. Derudover vil der også blive talt lidt om kvaliteter og egenskaber af forskellige slags tovværk

Kurset er en obligatorisk del af klubbens førerbevis, så de forventes at alle nye elever gennemfører tovværkskurset.

Kurset afholdes over fire tirsdage i februar måned fra kl. 19.00-21.00. Dagene er tirsdage 7., 14., 21., og 28. februar.

Tilmeldingsfrist d. 1. februar 2023

 

Kurset afholdes i samarbejde med Sejlklubben København