SKOLEUDVALGET

KvS's Skoleudvalg står for KvS's sejlerskole - dvs. at uddanne nye sejlere frem til KvS's førerbevis, og at uddanne instruktører. Det er skoleudvalget, der står for alt det praktiske omkring sejlerskolen, f.eks. tilmelding, intromøde og kalender for skolesejladserne, og ikke mindst afviklingen af førerprøver. Det er også Skoleudvalget, der sørger for, at der udbydes de kurser, der indgår i førerbeviset, f.eks. motorkursus.

Skoleudvalget består af frivillige KvS'ere, der synes, det er sjovt og meningsfuldt at give andre kvinder mulighed for at få hånd på eget ror. Du kan se her, hvem vi er (vælg 'Skoleudvalget' i toppen af siden). Hvis det også er noget dig, så kom frit frem - der er også brug for dig.

Du kan kontakte skoleudvalget på sejlerskolen@kvindelig-sejlklub.dk.

BÅDUDVALGET

KvS's Bådudvalg står for at koordinere vedligeholdet af klubbens både, så de er sikre og attraktive at sejle i - både for eleverne på sejlerskolen, til kapsejlads, hyggesejlads og tursejlads. Det er bådudvalget, der planlægger vedligeholdet, indkøber materialer, og indkalder til bådarbejde. Det er alle klubbens medlemmer og brugere af bådene, der i fællesskab udfører vedligeholdelsesarbejdet - bl.a. til forårsklargøring og afrigning om efteråret, men også løbende, når der opstår behov for det.

Bådudvalget består af frivillige KvS'ere, der synes, det er vigtigt, at vi i klubben har gode både, og som synes, det er sjovt at kunne vedligeholde båd selv, og at lære det fra sig. Du kan se her, hvem vi er (vælg 'Bådudvalget' i toppen af siden). Hvis det også er noget dig, så kom frit frem - der er også brug for dig.

Du kan kontakte bådudvalget på baadudvalget@kvindelig-sejlklub.dk.

BÅDEJERLAUGET

KvS's Bådejerlaug er en sammenslutning af de KvS'er, der har en bådplads i Kalkbrænderihavnen via KvS. Bådejerlaugets vigtigste opgave er at koordinere bådejernes deltagelse i det frivillige arbejde med at tage bådene på land om efteråret og sætte dem i vandet om foråret. Det er en opgave, vi samarbejder med vores naboklub Sejlklubben København om. Hvis du får en bådplads via KvS, vil du blive kontaktet mht. at blive en del af bådejerlauget - det er pligtigt at være med, hvis du vil have din båd op og i under samarbejdet emd Sejlklubben København.

Bådejerlauget administreres af en koordinator (Ulla) og en koordinatorsuppleant (Laila).
Vi kan kontaktes via mailadresserne ovenfor.