Udlejningsbetingelser

 

Download KvS' reglement for udlejning

 

Reglement for sejlads med klubbens både og sikkerhedspolitik


Bestyrelsen er den ansvarlige myndighed i klubben for sikkerhedspolitikken.
Klubbens både kan benyttes til skolesejlads, dag-, aften- og natture, weekend- og sommerture
samt kapsejladser, hvis føreren af båden har klubbens førerbevis og er aktivt medlem. Såfremt
sejladsen går ud over Øresund, kræves det, at føreren er Yachtskipper af 3. Grad eller som
medlem af Kvindelig Sejlklub har været fører i mindst 3 år.

 

Førerens ansvar


Føreren, der er indehaver af KvS-førerbevis, har i enhver henseende kommandoen over båden
og de ombordværende. Føreren bærer i alle tilfælde ansvaret for båden og dens inventar, samt
for at sejladsen foregår på forsvarlig måde.

 

 

Sikkerhedsudstyr

Inden udsejling skal besætningen checke, at sikkerhedsudstyret er intakt og på rette plads. Se liste over sikkerhedsudstyr i andetsteds i elevhåndbogen. 

 

Hvis uheld opstår på vandet

Ved personskade eller sygdom:

Ved skade på båden eller andres både:

 

Henvendelser fra pressen

Medlemmer har ikke ret til at udtale sig til pressen på klubbens vegne. Henvis til formanden.

 

Forsikring

Klubbådene er både ansvars- og kaskoforsikret.
Klubben er omfattet DIF/Dansk Sejlunions kollektive forsikringsaftale med Codan. Under denne
er bestyrelse, udvalgsmedlemmer og sejlerskoleinstruktører omfattet af en
arbejdsskadesforsikring, som i et vist omfang dækker skader under arbejde udført for klubben.
Men det er en gråzone. Derfor anbefales alle at have en privat ulykkesforsikring, som dækker
alm. sejlsport.

 

Lån af klubbens både mod vedligeholdelsesafgift

 

Fortrinsret i forbindelse med brug af bådene

Følgende fortrinsretsregler gælder for KvS-både – listen skal læses som en ”rangliste”:

 1. Skolesejlads i overensstemmelse med skole- og efteruddannelsesplan går forud for al anden sejlads.
 2. Følgende kapsejladser har derefter fortrinsret for øvrig sejlads (i prioriteret rækkefølge):
  1. Svanemøllekredsens
  2. Onsdagsmatcher
  3. Gaffelriggerdagen,
  4. Kkapsejladser for rene kvindebesætninger
  5. 24 timers sejlads
  6. Sjælland Rundt.

 Såfremt besætningen i nævnte kapsejladser alene består af KvS’ere, har denne fortrinsret frem for en blandet besætning. 

 1. Sejlere der betaler vedligeholdelsesafgift for en hel sæson.
 2. Arrangerede klubture
 3. Weekendture har fortrinsret for dagsture.
 4. Juli er forbeholdt feriesejlads, og klubbens sommerture har fortrinsret de to første uger af juli.

 

Øvrige bestemmelser

I tilfælde af misligholdelse af den benyttede båd eller af ovennævnte regler kan bestyrelsen fradømme den pågældende fører retten til at benytte klubbens både i kortere eller længere tid.

 

Udlån af bådene

Booking

 

Lån af bådene til feriesejlads

Vedligeholdelsesafgiften opkræves og indbetales umiddelbart efter, at lodtrækningen har fundet sted. Afmeldes båden inden den 1. juni, tilbagebetales ”bådlejen”, såfremt båden udlånes til andre.


Lån af båden for en hel sæson

Ved betaling af vedligeholdelsesafgift for en sæson, erhverver man sig retten til en bestemt båd en bestemt ugedags aften i hele sejlsæsonen, dog fratrukket ferieperioden

 

Gratis lån af både

Bådchefer og instruktører har ret til gratis lån af klubbens både efter følgende princip:

 

rev sept 2016