GENERALFORSAMLING

KvS har generalforsamling en gang om året i starten af April. Indkaldelsen bliver udsendt per mail. Du kan finde indkaldelser, dagsorden, referater, budgetter og regnskaber fra tidligere år her.

 

Dokumenter fra tidligere år

VEDTÆGTER & PRISLISTE

Her kan du læse Kvindelig Sejlklubs gældende vedtægter og prisliste, der vedtages årligt på generalforsamlingen.

 

Læs vedtægterne    Se prisliste   

REGLEMENTER

KvS-reglementerne er fastsat af KvS’ bestyrelse som et supplement til klubbens vedtægter. Som medlem af KvS er du forpligtiget til at overholde de spilleregler, der er fastsat for at hjælpe til at få KvS og brugen af klubbens faciliteter til at fungere bedst muligt for alle. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i alle gældende reglementer.

 

Se reglementer

BESTYRELSEN

Bestyrelsen mødes flere gange om året i det løbende arbejde med at drive klubben. Ønsker du, at bestyrelsen tager et bestemt emne eller sag op ved det næste møde, kan du henvende dig her.

 

Mød bestyrelsen    Referater fra bestyrelsesmøder