REGLEMENTER

 

Havnelavet Sundkrogen fælles reglementer

KvS er medlem af Havnelavet Sundkrogen (HS), der består af Kvindelig Sejlklub (KvS) og Sejlklubben København (SKK). KvS lejer havne- og landpladsareal samt klubhus-faciliteter gennem HS. Derfor er nogle af reglementerne fælles for begge sejlklubber og vedtaget på HS’ generalforsamling.

 

Samarbejde med HS om fællesarbejde 

I KvS og i HS er fællesarbejde et af fundamenterne for, at klubberne kan fungere. De første 10 år af dit medlemskab vil du årligt blive indkaldt til to dages obligatorisk fællesarbejde, hvor du vil lære om afrigning, klargøring og vedligeholdelse af både. Arbejdet med klubbådene gælder også, selv om du har egen båd.

Derudover er aktive medlemmer pligtige til at deltage i fællesarbejdet i klubhuset, på landpladsen eller i havnen. Her organiseres arbejdet af Havnelavet Sundkrogen, og omfanget er maksimalt én dag om året. Se reglement om fællesarbejde i KvS og Havnelavet Sundkrogen.

Der kan om fornødent og efter bestyrelsens skøn i enkelte tilfælde dispenseres fra en regel.

 

Følgende reglementer er fastsat og gældende:

Vandplads reglement
Landplads reglement
Fællesarbejde KvS og Havnelavet Sundkrogen
Husorden klubhus
Reglement og sikkerhedspolitik for sejlads med klubbens både