BLIV MEDLEM I KVS

 

En lille frivillig klub med aktiviteter både til vands og til lands.

 

Tilmeld dig her

 

"Det skal være sjovt at lære at sejle! Der skal være plads til at gøre sig sine egne erfaringer med egne hænder. Alle der har lyst til at sejle, skal have mulighed for at lære under sikre og rummelige forhold"


Rikke Søndergaard, Forkvinde KvS

ET SOCIALT FÆLLESKAB

Som medlem kan du deltage i kurser, foredrag, sociale arrangementer, weekendture og mange andre aktiviteter.

Aktiviteterne drives af klubbens medlemmer og dit bidrag vil være med til at forme klubben.

De første 10 år af dit aktive medlemskab vil du årligt blive indkaldt til to dages obligatorisk fællesarbejde, hvor du vil lære om afrigning, klargøring og vedligeholdelse af både.
 

Læs mere om aktiviteterne

MEDLEMSKAB

Fra første dag som aktivt medlem opbygger du anciennitet, der har betydning for din plads på ventelister til for eksempel sejlerskole og bådplads.

Du kan ændre dit aktive medlemskab til et passivt medlemskab. Ved et passivt medlemskab bliver din anciennitet sat på pause.

Indmeldelsesgebyr, ikke refunderbart: 800 kr.
Aktivt medlemskab, årligt kontingent: 1.700 kr.
Passivt medlemskab, årligt kontingent: 320 kr.

 

Se alle priser

SEJLERSKOLE - TAG DUELIGHEDSBEVIS OG FØRERBEVIS

Du skal være aktivt medlem af klubben for at tilmelde dig sejlerskolen, hvor du kan tage duelighedbevis og førerbevis.
 

Duelighedsbeviset består af en praktisk prøve i sejlads samt en teoretisk navigationsprøve. Duelighedsbeviset udstedes af søfartsstyrelsen.

Førerbeviset er et udvidet duelighedsbevis, og man skal udover den praktiske prøve i sejlads og navigation have bestået tovværkskurset, brandbekæmpelse, førstehjælpskurset, motorkursus, natsejlads og have været med til minimum 1 klargøring og 1 afrigning. 

Med førerbeviset kan du låne klubbens både imod en vedligeholdelsesafgift og deltage i kapsejladser. 

Førerbeviser fra en af de andre klubber i Svanemøllebugtens Sejlsport kan overføres til KvS

Fast plads på sejlerskole, helsæson: 1.100 kr.

 

Læs mere om sejlerskolen

BÅDPLADS

Der er venteliste på bådpladserne i havnen - både vand- og landpladser.

Pladserne tildeles efter højeste anciennitet blandt de af klubbens medlemmer, der har haft et aktivt medlemskab i minimum 12 måneder inden ansøgning om bådplads.

 

Læs mere om bådpladserne