Her kan du anmode om at låne en skolebåd til feriesejlads eller en hel sæson.

Ønske om båd til feriesejlads eller sæsonlån skal sendes til bestyrelsen på nedenstående formular senest den 1. marts.Vedligeholdelsesafgiften (bådlejen) opkræves og indbetales umiddelbart efter 1. marts

Feriesejlads:  Afmeldes båden inden den 1. juni, tilbagebetales ”bådlejen”, såfremt båden kan udlånes til andre.

Sæsonlån: Medlemmer kan ønske retten til en bestemt båd en bestemt ugedags aften i hele sejlsæsonen (sæsonsejlads), dog excl. ferieperioden (juli).

Al anden booking skal ske i bookingsystemet på hjemmesiden eller ved opkrævning af kassereren i særlige tilfælde. Man kan få tilbagebetalt den betalte bådleje af kassereren i tilfælde af aflyst sejlads.


Skriv din emailadresse
Skriv dit fulde navn her
Vælg hvilken båd, du ønsker at låne
Vælg hvornår på dagen du ønsker at låne båden
Vælg hvilken ugedag du ønsker at låne båden