Orientering fra By og Havn

01-07-2024

Vi har modtaget en orientering fra By og Havn vedrørende sejlads i Københavns Havn:

Kære sejlklubber og foreninger

Med denne mail vil vi gerne orientere sejlere og gæstesejlere i Københavns Havn om, at anlægget af Københavns nye halvø og stormflodssikring, Lynetteholm, er i gang i havnen. Anlægsarbejdet har denne sejlsæson medført nye sejladsforhold og nye regler for ind- og udsejlingen af Københavns Havn samt i området omkring Lynetteholm.

I finder meget mere information på Lynetteholms hjemmeside, hvor der både er kort, videoer m.m. om de nye sejladsforhold i havnen: https://byoghavn.dk/lynetteholm/sikkerhed-for-sejlere/  

På hjemmesiden finder I også en plakat med kort over arbejdsområdet til søs. Plakaten er designet til at kunne hænges op på opslagstavler rundt i havne og klublokaler.

Af hensyn til sejladssikkerheden er det vigtigt at kende til de nye navigationsregler i havnen, og vi håber, at I vil hjælpe med at dele informationen og linket til hjemmesiden med jeres medlemmer, fx via nyhedsbreve, facebook-grupper, og andre kanaler, som I benytter til medlemskommunikation.