VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!


KvS er en frivillig sejlklub, der er drevet af medlemmernes frivillige engagement i klubbens aktiviteter.
Uden medlemmernes fantastiske bidrag kan klubben ikke bestå i samme omfang som den har gjort hidtil. Derfor er vi afhængige af at alle medlemmer, der har mulighed for det, melder sig til at bidrage med frivillige opgaver - store som små. 

Nedenfor kan du se et samlet overblik over opgaver, som vi i øjeblikket mangler hjælp til i bestyrelsen og i diverse udvalg. 

Har du bare en enkelt time eller to om måneden til at hjælpe klubben?
Skriv til info@kvindelig-sejlklub.dk for at melde dig. 

 

 

Skoleudvalget

 

Hvad går det ud på?
Hjælp med at planlægge og udvikle sejlerskolen, afvikle intromøder og arrangere kurser for sejlskolen, den praktiske førerprøve og generelt arbejde for at KVS’s sejlerskole og instruktøruddannelse bliver bedst mulig.

Hvor meget tid tager det? 
Der er ca. 2 fysiske møder om året, hvor vi planlægger og spiser lidt sammen. Andre møder holder vi online og så er der nogle praktiske opgaver, men de er godt fordelt i udvalget, så det er meget overskueligt og kommer ofte lidt i klumper, når der er noget der skal arrangeres.

Hvordan melder jeg mig? 
Skriv til os på info@kvindelig-sejklub.dk med emnefeltet Jeg melder mig til Skoleudvalget

Bådudvalget

 

Hvad går det ud på?
I Bådudvalget kan du nørde bådvedligehold som Bådchef eller stå for indkaldelse og afholdelse af den årlige Afrigning og Forårsklargøring. 

Vi er i øjeblikket i gang med en større reformation af, hvordan vi går til arbejdet, så det er et perfekt tidspunkt at blive den del af Bådudvalget. Du har rig mulighed for at sætte dit præg på arbejdet.  

Som Bådchef eller Med-bådchef, står du for at tovholde på vedligeholdet af en af vores tre klubbåde i løbet af sæsonen. Du skal ikke nødvendigvis udføre alt arbejde selv, men sikre at der samles kræfter til det. 

Som medlem i Bådudvalget hjælper du med at organisere to af årets vigtigste begivenheder - Afrigning og Forårsklargøring. Der skal blandt andet samles lister for opgaver, indkaldes medlemmer til arbejdsdagene og oprettes events på hjemmesiden. 

Hvor meget tid tager det? 
Det afhænger naturligvis af dit engagement og din tid. Der vil i udgangspunktet være ca. 2 koordineringsmøder i løbet af året, og nogle lidt travlere perioder op til afrigning i efteråret og klargøring i foråret. 

Hvordan melder jeg mig?
Skriv til os på info@kvindelig-sejklub.dk med emnefeltet Jeg melder mig til Bådudvalget

 

 

Sejlerskole-Instruktør

 

Hvad går det ud på?

Kunne du tænke dig at blive frivillig instruktør på KvS’ sejlerskole? 

Du skal være interesseret i at lære fra dig på en pædagogisk, kompetent og tålmodig måde. Du kan både være interesseret i at starte din instruktør karriere i år, eller høre om, hvad det kræver for, at du kan starte på et senere tidspunkt.

Som instruktør i KvS får du mulighed for at:

Undervise dit eget hold en aften om ugen en hel sæson
Blive en del af instruktør teamet og få faglig sparring samt deltage i hyggelige sejladser og arrangementer
Udvide din egen sejlerfaring 
Være med til at præge sejlerskolens værdier og fremtid 
Indgå i arbejdet som intern eksaminator

Formålet er at lære kvinder at sejle og tage skipperansvar. 

Sejlerskolen drives af Skoleudvalget og et team af frivillige instruktører. Kræfterne bag sejlerskolen i KvS har altid været drevet af en pædagogisk og tålmodig tilgang, hvor alle får lov at prøve alt i undervisningen. 

Sejlerskolen tilbyder et uddannelsesforløb for at sikre at sejlads kompetencerne sidder på rygraden og sikre at alle får kendskab til at håndtere en sejlbåd og for at skabe sejlerglæde. 
I Kvindelig Sejlklubs Sejlerskole sejles der hver uge i sæsonen frem for at tage et lynkursus. På sejlerskolen sejles der som udgangspunkt kun for sejl, men eleverne får også kendskab til at bruge en motor.

Hvert år vurderer instruktøren om eleverne på holdet har udvist tilstrækkelige evner og sikkerhed til at blive indstillet til duelig -eller førerprøve. 

 

Hvad skal du kunne som instruktør? 
Måske du er erfaren nok til at starte din instruktøruddannelse med det samme. Måske mangler du et par kurser eller en smule erfaring. Er det sidste tilfældet finder vi ud af sammen, hvad der skal til for at du kan starte din uddannelse på et senere tidspunkt. 

Kan du allerede sætte kryds vil følgende - så meld din interesse for at komme i gang.  

  • Glæde ved at sejle og lyst til at lære fra dig
  • Tålmodighed, ro og overblik
  • Førerbevis fra KvS
  • Duelighedsbevis i praktisk og teoretisk sejlads

 

Hvordan melder jeg mig?
Skriv til os på info@kvindelig-sejklub.dk med emnefeltet Jeg ønsker at vide mere om at blive Instruktør

 

 

Har du interesse for at filme og klippe videoer?

Hvad går det ud på?

Vi drømmer om at lave små undervisningsvideoer til vores klubmedlemmer. Har du hobbyinteresse eller professionel erfaring med at filme og klippe videoer, så kunne vi virkelig godt bruge din hjælp til at lave undervisningsvideoer. Det kunne være alt fra at give en intro til vores klub, til en gennemgang af vores både, til undervisning i sejladsbegreber, vindretninger eller knob og meget mere. Har du interessen for at filme og klippe, skal vi nok finde instruktørerne/underviserne, der kan stille op til at undervise og forklare på videoen.

Hvordan melder jeg mig?
Synes du det lyder sjovt at bidrage til, så skriv til os på info@kvindelig-sejlklub.dk for at høre mere.