Bådplads 

Sidste frist for tilmelding til bådplads for den kommende sæson er den 31. Januar kl. 23:00. Tilmelding sker ved at sende en mail til info@kvindelig-sejlklub.dk.

Du skal være aktivt medlem for at blive optaget på ventelisten for bådplads. Du må ikke have været passivt medlem de foregående 12 måneder inden opskrivning på venteliste.

 
Priser for bådpladser findes her
 

Reglement for bådplads

Reglementet for bådpladser findes her

Billeder fra KvS

Følg os på facebook