KvS historie

KvS fra 1942 indtil idag

Det hele begyndte under besættelsen 14. juli 1942.
I Hellerup stiftede en lille gruppe kvinder en sejlklub kun for kvinder. De havde god sejlerfaring, men syntes, at det var svært at komme til roret for mændene i andet end magsvejr. Formålet var at lære kvinder at sejle.

Klubbens første båd var en 5 tons gaffelrigget kragejolle "Frida". Det var en solid gammel dame fra århundredskiftet, måske endnu ældre, klinkbygget eg på eg. Hun var 9 meter lang og 3 meter bred. Senere hed det sig, at kunne man sejle "Frida", kunne man sejle alt.

1947 var året, hvor Kvindelig Sejlklub blev medlem af Dansk Sejlunion. Og i slutningen af 1949 var der mere end 100 medlemmer af KvS, heraf godt 60 aktive og der kunne opstilles 5 skolehold.

I 1960'erne begyndte kvinderne at lede efter et klubhus. I 1970'erne lejede Kvindelig Sejlklub sig ind hos Kjøbenhavns Amatør Sejlklub i Svanemøllehavnen. Endelig i 1982 fik KvS deres helt egen grund i den gamle Skudehavn og byggede klubhus.

I 1996 blev Skudehavnen nedlagt, og KvS flyttede, sammen med 3 andre sejlklubber, fra Skudehavnen til Kalkbrænderihavnen.

Her stiftede klubberne i fællesskab Havnelavet Sundkrogen til drift af nyt fælles klubhus, havn og pladser. I 2018 gik KvS ud af det fælles driftsselskab Sundkrogen og er nu lejer af lokaler og bådpladser hos SKK (Sejlklubben København), der har overtaget hele driften.

I dag har klubben ca. 110 medlemmer og råder over to Spækhuggere og en Accent 26. Klubben er unik, idet der kun findes én kvindelig sejlklub.

Mere historie kan læses i bogen "Kvindelig Sejlklub 1942 - 1992, udgivet i anledning af Kvindelig Sejlklubs 50-års jubilæum. Bogen kan købes i klubben og i øvrigt lånes på bibliotek.dk.

Stander - logo design

Ved 50-års jubilæet lærte vi Mux at kende. Også kaldet Alice van Wylich-Muxoll. Hun var den ene af de to stiftere af KvS. Hun havde ikke haft kontakt til klubben siden 1950'erne, da hun opholdt sig i udlandet i mange år. Et brev med lykønskning i anledning af 40-års jubilæet dukkede op, da forfatterne af 50-års bogen gik i gang med deres research. Dette brev førte dem til Mux, som var hendes gamle sejler-kælenavn. Hun var en sød og frisk gammel dame på 85 år og blev meget glad for, at vi fandt frem til hende. Hun havde en guldgrube af historisk materiale gemt på loftet i en Richs-kasse, som hjalp forfatterne til at skrive historien om klubbens første tid, foruden selvfølgelig fortællinger fra Mux selv. Hun døde i 2005, 98 år gammel. 

En af Mux's fortællinger var, hvordan hun fandt på, at der skulle være en trefork i vores stander. Hun var oprindeligt porcelænsmaler, og i 1930'erne lavede hun et fad med illustration af havguden Neptun/Poseidon med treforken! (hhv romersk og græsk mytologi). Da de havde stiftet Kvindelig Sejlklub og skulle finde på logo og stander, dukkede Mux's hang til treforke op igen. Det omtalte fad forærede hun os på 50-års jubilæumsdagen. Fadet hænger på væggen i klubbens kontor.

Trefork-logoet i standeren fik vi i anledning af 50-års jubilæet i 1992 justeret op i en lettere og mindre mandhaftig streg og samtidig i et nutidigt udtryk. Det sørgede et af medlemmerne, grafiker Susanne Harder for.

KvS historie gemmes for eftertiden

Alt værdifuldt materiale om KvS bliver gemt for eftertiden i Københavns Stadsarkiv (www.starbas.net).

Billeder fra KvS

Følg os på facebook