Reglementer

Her kan du downloade klubbens reglementer. KvS-reglementerne er fastsat af KvS’ bestyrelse som et supplement til klubbens vedtægter.

Som medlem af Kvindelig Sejlklub er du forpligtiget til at overholde de spilleregler, der er fastsat for at hjælpe til at få KvS og brugen af klubbens faciliteter til at fungere bedst muligt for alle. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i alle gældende reglementer.

Ved din indmeldelse i KvS har du taget stilling til, om dit medlemskab skal give dig ret til at deltage aktivt i klubbens aktiviteter med de pligter og rettigheder, herunder stemmeret ved generalforsamlingen, som et aktivt medlemskab indebærer. Eller om du ønsker et passivt medlemskab med få rettigheder og pligter.

Fælles for alle aktive og passive medlemmer er pligten til at betale kontingent. Ved din indmeldelse accepterer du, at alle dine betalinger til klubben foregår via KvS Klubmodul, hvor du giver dine Dankort-oplysninger og automatisk bliver trukket for kontingentbetaling to gange om året, og alle andre betalinger skal ske via dit Dankort. Læs betingelserne for brug af Klubmodul her.

KvS er medlem af Havnelavet Sundkrogen (HS), der består af Kvindelig Sejlklub (KvS) og Sejlklubben København (SKK). KvS lejer havne- og landpladsareal samt klubhus-faciliteter gennem HS. Derfor er nogle af reglementerne fælles for begge sejlklubber og vedtaget på HS’ generalforsamling.

Både i KvS og i HS er det fælles arbejde et af fundamenterne for, at klubberne kan fungere. Derfor indebærer et aktivt medlemskab af KvS en pligt til at deltage i arbejdet med at vedligeholde klubhus og pladser samt både forår og efterår at deltage i arbejdet med klubbens både med vedligeholdelse og søsætning og optagning af bådene.

Arbejdet med klubbådene gælder også, selv om du har egen båd. Omfanget er normalt en lørdag + søndag om foråret. Efterårsarbejdet er ikke så omfattende, så her indkaldes kun de medlemmer, som reelt har sejlet i klubbådene i løbet af sæsonen, og kun til én dags arbejde.

Derudover er aktive medlemmer pligtige til at deltage i fællesarbejdet i klubhuset, på landpladsen eller i havnen. Her organiseres arbejdet af Havnelavet Sundkrogen, og omfanget er maksimalt én dag om året. Se reglement om fællesarbejde i KvS og Havnelavet Sundkrogen.

Der kan om fornødent og efter bestyrelsens skøn i enkelte tilfælde dispenseres fra en regel.

Følgende reglementer er fastsat og gældende:

Billeder fra KvS

Følg os på facebook