Udmeldelse og ændring af medlemsstatus

Gyldig udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest en måned før forfaldsdatoerne for kontingentbetaling, den 1. maj eller 1. november.

Se i øvrigt klubbens vedtægter.

Ændring af medlemsstatus

Ønsker du at ændre din medlemsstatus fra aktivt til passivt medlemskab af KvS, skal du skrive til klubbens kasserer senest en måned før forfaldsdato for kontingentbetaling, den 1. maj eller den 1. november. Det samme gælder, hvis du ønsker at skifte status fra passivt til aktivt medlemskab.

Billeder fra KvS

Følg os på facebook