VELKOMMEN! PRAKTISK INFO TIL NYE MEDLEMMER

Velkommen til Kvindelig Sejklub! Vi er glade for, at du har valgt at blive en del af vores fællesskab. Vi glæder os til at se dig i havnen og på vandet. Nedenfor finder du alt den information, du skal bruge som nyt medlem i klubben.

Klubben holder til i Kalkbrænderihavnen i klubhuset på 1. sal. ved Nordhavn, Østerbro, og KvS' skønne både ligger på bro 7. Vi anbefaler dig at læse denne side for at blive klogere på vores klub, bådene og vores klubfaciliteter. Derudover anbefaler vi dig at læse denne side for at blive klogere på havnen, vores landplads, nøgler og parkering.

Klubben er drevet 100% af frivillige kræfter og du kan få et overblik over vores bestyrelse og de mest aktive frivillige i klubben her. Vi håber, du har lyst til at blive en aktiv del af vores klub, både socialt, ved at deltage i vores årlige arrangementer, men også ved at bidrage til det frivillige arbejde, som du kan læse mere om her.

Vi anbefaler dig, at blive medlem af vores facebookgruppe her, hvor meget af klubmedlemmernes interne kommunikation foregår.

MEDLEMSKAB

Som medlem af Kvindelig Sejlskole vil du årligt blive inviteret til vores generalforsamling, hvor vi beslutter hvilke vedtægter og reglementer, der gør sig gældende for vores medlemmer. Her stemmer vi også på de bestyrelsesmedlemmer, der driver den administrative del af klubben året rundt. Det kan du læse mere om her, hvor vi som minimum håber, at du vil sætte dig ind i vores reglementer og vedtæger. Nogle af de lavpraktiske punkter, der gør sig gældende for et medlemskab er: 

1. Forsikring: Klubben anbefaler dig at tegne en fritidsulykkesforsikring, hvis du ikke allerede har en. Klubben har ikke mulighed for at tegne sådan en forsikring for medlemmerne.
2. Mødepligt: Som medlem af klubben har man mødepligt til de arbejdsdage man bliver indkaldt til (ændringer i mødedage kan dog aftales med sejladsudvalget). Det er nogle rigtig hyggelige dage, hvor man både lærer meget om vedligeholdelse af sejlbåde samt ikke mindst lærer en masse skønne medlemmer at kende. Kan man ikke deltage, vil vi forsøge at finde noget andet frivilligt arbejde, du kan udføre på et andet tidspunkt i stedet, eller alternativt vil man blive opkrævet et udeblivelsesgebyr.
3. Forårsklargøring: Alle klubbens medlemmer med 10 års anciennitet eller derunder indkaldes til én weekend i foråret til klargøring af bådene. 
4. Afrigning: Alle som har været aktivt sejlende i sæsonen: elever og suppleanter på skolehold, deltaget i efteruddannelse og kapsejlads og dem, som har sejlet tur mere end 3 gange i sæsonen, bliver indkaldt til 1 yderligere arbejdsdag i slutningen af sæsonen. 
5. Arbejdsdag i havnen: KvS deler faciliteter med Sejlklubben København - både havn og klubhus. Arbejdet med at vedligeholde faciliteterne i og omkring klubhuset, broerne og landpladsen udføres af medlemmerne af de to sejlklubber. Det betyder, at vi alle vil blive bedt om at dukke op til 1 arbejdsdag om året. 

Derudover har vi en tradition for, at nye medlemmer står for at arrangere den traditionelle afriggerfest. At være sammen om at lave fest er en god og sjov anledning til at lære andre at kende. Vi håber derfor, at du vil være med til at arrangere denne fest, som typisk er en fredag i begyndelsen af november. 

Har du ønske om at ændre i dit medlemsskabet eller andre tilmeldinger, så henvend dig her.

TILMELDING TIL SEJLERSKOLE OG BÅDPLADS

Har du tilmeldt dig klubben, fordi du ønsker at starte på sejlerskole eller skrive dig op til en bådplads, skal du ikke nødvendigvis gøre yderligere for nuværende, da tilmeldingen måske ikke er aktiv endnu. Fra første dag af dit medlemskab begynder du at optjene anciennitet i klubben, der blandt andet har betydning for at få tildelt plads på sejlerskolen og bådpladser i havnen. Jo længere tid du er i klubben, jo højere anciennitet opbygger du, og jo mere sandsynligt er det, at du kan komme på en fast plads på sejlerskolen eller få en fast bådplads.

Selve tilmeldingen til sejlerskolen foregår på hjemmesiden fra januar til 1. marts og ledige bådpladser fordeles én gang årligt efter d. 31. januar kl. 23:00 og tilmeldingen hertil bliver lagt på hjemmesiden et par måneder før dette tidspunkt. Så hold øje med nyhedsbrevet, nyhederne på forsiden her på hjemmesiden eller kalenderen, hvor vi vil skrive når tilmeldingerne starter.
 

Her kan du læse mere om sejlerskoleforløbet og bådpladserne.